Architecture Publications

Document Type

Article

Publication Version

Published Version

Publication Date

2012

Journal or Book Title

Architektúra & urbanizmus

Volume

46

Issue

3–4

First Page

288

Last Page

301

Abstract

A common lament about the legacy of communism in Europe is the damage that it did to the built environment. Particular ire is directed at the concrete prefabricated housing blocks, known in Czech and Slovak as paneláks (structural panel buildings), groups of which were arranged in housing estates (sídliště in Czech and sídlisko in Slovak) to create the region’s characteristic postwar districts. Paneláks were not only signs of the increased production of new housing, but also indicated the acceleration of urbanization in the region as residents moved from rural areas to towns and cities for work. According to United Nations statistics, 75 percent of the Czech population lived in urban areas by 1980, compared to only 54 percent in 1950 . These new residents were the first inhabitants of the panelák housing estates, and many of them and their families remain there today.

--

Komunistickému režimu v E urópe sa zvyčajne vyčíta, že poškodil výstavbu. Hnev vzbudzujú najmä betónové prefabrikované bloky domov, v Č echách a na Slovensku nazývané panelákmi, ktoré sa v povojnových štvrtiach miest zoskupovali do sídlisk. Masová výstavba týchto budov sa často pripisuje sovietskemu vplyvu, ale príslušné technológie a ich logika majú aj lokálny pôvod, a to najmä v Č eskoslovensku, kde stavebný priemysel v medzivojnovom období bol v rámci Európy dobre rozvinutý. VČ eskej republike v súčasnosti existuje okolo 1 165 000 bytov v 80 000 panelákoch. V panelákoch žije vyše 30 % obyvateľov krajiny (približne 3,1 miliónov ľudí), z toho 40 % obyvateľov Prahy. Sídliská sú extrémne štandardizované a nachádzajú sa vo všetkých mestách. Príspevok je venovaný otázke zaznamenávania a pamiatkovej ochrane tohto dedičstva komunizmu v súčasnej podobe v protiklade k spontánnemu procesu renovácie a zmien, ktorým v súčasnosti panelové domy prechádzajú.

Comments

This article is from Architektura & urbanizmus 46 (2012): 288–301. Posted with permission.

Copyright Owner

Architektura & urbanizmus

Language

en/cs

File Format

application/pdf

Share

COinS